Metsänhoitopalvelut Jyväskylän seudulla

Metsänhoitotyöt kannattaa hoitaa ajallaan. Oikein ajoitettu hoitotoimenpide vähentää tautiriskejä ja puuston riukuuntumista. Hyvä metsänhoito parantaa puuston kasvuolosuhteita, ja lisää tätä kautta metsästä saatavia tuloja.


Hyvin hoidettu metsä tuottaa arvokasta puuta!

Yritystoimintaamme kuuluu vahvasti metsänhoitotyöt:

  • taimikon hoito
  • nuoren metsän kunnostus- ja istutustyöt

Meidän ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta huolehtii, että metsäsi hoitotyöt toteutetaan vaatimustesi mukaisesti ympäristö huomioiden. Lisäksi avustamme monitoimikonepuunkaatoja (ns. motoapu).


Taimikon hoito

Taimikon hoitoon kannattaa alkuvaiheessa panostaa. Heinät ja nopeasti kasvava vesakko helposti tukahduttavat taimikkoa. Huonokuntoiset ja vaurioituneet rungot raivataan pois, ja näin saadaan kasvutilaa parhaille puille. Ammattitaitoiset metsurimme raivaavat ja harventavat taimikot kasvukuntoon.


Saat meiltä kilpailukykyisen tarjouksen sekä suunnitelman taimikkosi hoitamisesta. Hoidamme taimikot metsurityönä.

Huomioithan, että taimikonhoidon kustannukset ovat verotuksessa vähennettävä metsätalouden meno! Voit saada myös yksityisenä metsänomistajana tukea metsänhoito- ja parannustöihin silloin, kun ne ovat taloudellisesti huonosti kannattavia.


Nuoren metsän kunnostus- ja istutustyöt

Nuorta metsää hoidetaan, jotta puusto järeytyisi ja kehittyisi myyntikelpoiseksi ensiharvennuskohteeksi. Nuoren metsän kunnostustyö voidaan tehdä koneellisesti tai metsurityönä.

Jos taimikkoa ei ole ajoissa hoidettu, voi metsä tarvita harvennusta, vaikka puunrungot eivät kelpaisi vielä ainespuuksi. Näin ollen ensiharvennuksen sijaan tehdään metsän kunnostustyöt.

Poistettavat rungot tekevät tilaa puustolle, josta saadaan kasvatettua myyntikelpoisia järeitä puita. Koneellisesti poistetut rungot voidaan myydä energiapuuksi.

 

 

Metsänhoito • Taimikonhoito • Kunnostus- ja istutustyöt

» Metsäkuutio Oy - Jyväskylän seudulla Keski-Suomessa «

 

 

Soita ja kysy tarjous metsänhoitotöistä!

Toimimme Jyväskylän seudulla Keski-Suomessa ja ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitaa hommat ripeästi sovitun aikataulun mukaisesti. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

Metsäkuutio Oy - Antti Toljander, yrittäjä

Metsäkuutio Oy
Antti Toljander • Puh. 045 116 4692

Ota yhteyttä!